פרשת בא תשפ"א


דף מס' 192 - פרשת בא תשפ"א 


דף שבועי פרשת בא  - לב חדש ולב חרש , אמעוס ועלמה