פרשת דברים תשפ"א


דף מס ' 216 - דף שבועי פרשת דברים - מחטא המרגלים סיבת אי כניסת משה לארץ לעשרת הרוגי מלכות

פרשת דברים - דף 216