דף שבועי מס' 209 פרשת נשא - ברכת כהנים , מברך ומתברך, ברכיה וג'רבה

פרשת נשא - דף 209