דף מס' 234 - פרשת וישלח תשפ"ב


דף שבועי שבת וישלח - אחווה, מטבע , יעקב אבינו ורבקה גובר