דף שבועי שבת וישלח - אחווה, מטבע , יעקב אבינו ורבקה גובר