דף מס' 264 - פרשת שלח לך

דף מס' 264 - דף שבועי פרשת שלח לך - מתיירים למרגלים , בין עין קדיס לקדש ברנע

==================================================