ויצא תש"ף


דף שבועי פרשת ויצא  -  ארבע אמהות או שש אמהות ומה הקשר לטבריה ?


מס' 133 - ויצא תשפ.pdf