פרשת דברים - תש"ף

דף מס' 166 - דף שבועי פרשת דברים - משה רבינו המהר"ל מפראג הבור והבאר    


מס' 166 - דברים תשפ .pdf


======================================