פרשת כי תצא

דף שבועי פרשת כי תצא - מצות השבת אבידה ואבן הטוען 


מס' 171 - כי תצא תשפ .pdf

==============================================