השתלמויות בהדרכת ד"ר חגי עמיצור לא במסגרת חברת נעם הארץ


טבריה בת 2000

השתלמות מורי דרך המאורגנת דרך מדרשת אורות הגליל

השתלמויות מורי דרך - תשפ"ב יולי - דצמבר 2021

קרא עוד