האלון הבודד ביובל נחל ציפורי


פרטי האבן

מס' האבן :   

מיקום :    

אימרה : ===================================

מקור האימרה :   נאה דורש ונאה מקיים 

בעל האימרה 

תיאור והרחבה על המקום: ==========================================