מכירת מפות סימון שבילים ומפות לשימוש מטיילים ברחבי הצפון