האלון הגדול של אילן גבאי


פרטי האבן

מס' האבן : 2 

מיקום :  על דרך הנוף סובב טבעון במפגש עם שביל הסנהדרין. בכניסה לאתר האילן הגדול .  

אימרה : הוא הָּיָּה אוֵֹמֵר .,במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ===================================

מקור האימרה :  

בעל האימרה 

תיאור והרחבה על האיזור: ==========================================