מאמר של ד"ר חגי עמיצור העוסק בטהרת אפר פרה אדומה בגליל. עד מתי המשיכו להשתמש באפר פרה אדומה לאחר חורבן הבית

קרא עוד