קורח תשע"ז

דף מס' 5 - פרשת קורח תשע"ז


אל תתמהו על השלג בניסן אנחנו ראינוהו בסיון 


מס' 5 - קרח תשעז.docx


=================================================