פרשת בראשית - תשפ"א


דף שבועי פרשת בראשית  - כי טוב , תנינים ועיר קדומהמס' 178 - בראשית תשפא.pdf