דף מס' 262 - פרשת נשא - חג השבועות

דף מס' 262 - דף שבועי פרשת נשא - חג השבועות - חטא הנזיר וכתובת ארכיאולוגית מרמת הגולן