דף מס' 263 - פרשת בהעלותך

דף מס' 263 - דף שבועי פרשת בהעלותך - ממרים הנביאה למרים רות , משירת הים למעשה בחמישה בלונים