דף מס' 266 - פרשת חוקת

דף מס' 266 - דף שבועי פרשת חוקת - פרה אדומה , שביל הסנהדרין - בין אושה לבית שערים


==============================================