דף מס' 267 - פרשת בלק

דף מס' 267 - דף שבועי פרשת בלק - בלעם, דיר אל עלה , ומדוע בחרה התורה לספר על אירוע שבני ישראל לא ידעו כלל שהתרחש ?