מס' 282 - בראשית תשפ"ג

דף שבועי שבת בראשית -  קין והבל, מה ניתן וצריך ללמוד ? האם אנחנו מכירים את העיר 'קין' ?