אירועי חודש שבט

א שבט                          ראש השנה לאילנות לשיטת בית שמאי 

ט"ו שבט                        ראש השנה לאילנות כשיטת בית הלל 

י"ח שבט                     נולד בשנת ה'תרנ"ד – הרב אברהם זיידה הלר (נפטר ה'תשנ"א)