משמרות הכהנים בגליל לאחר חורבן הבית השני - כנס שנתי מכון המקדש תשע"ה

משמרות הכהנים בגליל לאחר החורבן 

הרצאה שהועברה בירושלים במסגרת הכנס השנתי של מכון המקדש. 

במסגרת הפעילות של מכון המקדש התקיים כנס שכותרתו "מחורבן לתקומה" ועסקה בסוגיות פרה אדומה וטהרה.

במסגרת ההרמאה נדון נושא השימוש באפר פרה אדומה בגליל במשך מאות השנים לאחר חורבן הבית השני 

לצפיה בהרצאה :     https://youtu.be/KsuGiShIXyM


============================================