השתלמות מורי דרך לחידוש הרשיון שנת תשפ"ה יולי 24 - יוני 25

השתלמות מורי דרך לחידוש הרשיון שנת תשפ"ה יולי 24 - יוני 25. 

לפניכם רשימת ההשתלמויות המוצעות ע"י חברת נעם הארץ - ד"ר חגי עמיצור לשנת הפעילות תשפ"ה.

להרשמה להשתלמות עליכם לפתוח את הקבוץ המצורף  (קובץ PDF) ולהקיש על ההשתלמות בה אתם רוצים להשתתף.