השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון


השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון

חברת נעם הארץ מבצעת השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון. ההשתלמויות באישור משרד התיירות וכפוף להנחיות והנהלים של קיום השתלמויות מורי דרך.

קרא עוד  

השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון - שנת תשפ"ב יולי 2021 - יוני 2022

חברת נעם הארץ מבצעת השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון. ההשתלמויות באישור משרד התיירות וכפוף להנחיות והנהלים של קיום השתלמויות מורי דרך.

קרא עוד