השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון

חברת נעם הארץ מבצעת השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון. ההשתלמויות באישור משרד התיירות וכפוף להנחיות והנהלים של קיום השתלמויות מורי דרך.

קרא עוד  

השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון - שנת תשפ"ב יולי 2021 - יוני 2022

חברת נעם הארץ מבצעת השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון. ההשתלמויות באישור משרד התיירות וכפוף להנחיות והנהלים של קיום השתלמויות מורי דרך.

קרא עוד  

השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון - שנת תשפ"ג

השתלמויות מורי דרך לחידוש הרשיון לשנת תשפ"ג. ההשתלמויות מוארגנות ומוצאות לפועל ע"י חברת נעם הארץ - בהנהלת ד"ר חגי עמיצור

קרא עוד