קבוצות הליכה

פירוט הפעילויות :

1. קבוצות הליכה על שביל הסנהדרין בהדרכת ד"ר חגי עמיצור 

2. קבוצות הליכה על שביל ישראל בהדרכת ד"ר חגי עמיצור 

3. טיולים בהדרכת ד"ר חגי עמיצור 

4. טיולים של חברת נעם הארץ - בתיאום ובארגון חברת נעם הארץ