בשרות הוד מלכותו" - המנדט הבריטי - היסטוריה וזיכרון המרצה : ד"ר שי רוזן - היסטוריון של תקופת המנדט בארץ ישראל


240