עכו היתה שער הכניסה לארץ ישראל לאורך כל ההסטוריה. ככזו היתה בה קהילה יהודית , חכמים ורבנים שהשאירו מידע רב על הנעשה בעכו בימיהם. בחוברת ריכוז המקורות השונים החל מהתנ"ך ועד למאה ה - 20 הקשורים להסטוריה היהודית בעכו בתקופות השונות.


50 
  • משלוח: