מועדון הכורסה - פעילות חודש אוגוסט

חודש אוגוסט 2020 במועדון הכורסה

ההרצאות מתקיימות בשעה 20:30 

ביום שלפני ההרצאה יישלח קישור לצפיה בהרצאה לאלו שנרשמו למועדון הכורסה

ההרצאות מוקלטות ויועלו לאתר המכון ללימודי הגליל - נעם הארץ

למעוניינים להירשם למועדון הכורסה ולקבל ישירות את הפרטים והקישור נא להיכנס    mlh-gsi.ravpage.co.il/moadon 


הקישור להרצאות :  לכניסה לקישור להרצאות הקישו כאן 


ניתן להיכנס להרצאה באמצעות הקשה על שם ההרצאה או באמצעות כניסה לקישור להרצאות.

להנאתכם, יש 3 סדרות הרצאות:

יום ראשון - התיישבות בגליל 

ימי שלישי - עולים ונוסעים בגליל 

ימי חמישי - בטחון ומרשת קרב


הקשה על שם ההרצאה תפתח לכם את הקישור להרצאת הזום של אותה הרצאה.

בשבוע שלאחר ההרצאה הקשה על שם ההרצאה תפנה אתכם להקלטה של ההרצאה המבוקשת 

סדרת יום ראשון : 


סדרת יום שלישי 


סדרת יום חמישי :

  


================================================