חודש שבט תשפ"ב - ינואר 2022

בשעה טובה אנו מוציאים את העלון החודשי של חברת נעם הארץ - המכון ללימודי הגליל.  

בעלון יהיו מדורים שונים שיכללו מאמרים בנושאי נוף - גיאוגרפיה , טבע ועוד , עם - הסטוריה וארכיאולוגיה , מורשת - אירועים , תובנות וענינים שונים הקשורים לעם ישראל בארצו. 

ניתן לעיין או להוריד את העלון