אחוזות ובתי אחוזה בארץ ישראל בתקופה הרומית - ביזנטית