שלדגים בשביל

כיתת שלדגים יחד עם החונך בעז כהן יוצאת לשביל ישראל בהדרכת ד"ר חגי עמיצור . 

התחלנו בשנת 

שנה