פירוט כללי מקטעי השביל


שביל הסנהדרין חולק ל - 5 מיקטעים נושאיים : 

שער העשיה - מבית שערים ועד לאושה 

שער השלום - מאושה ועד לידפת

שער הענווה  - מידפת ועד לציפורי 

שער הנתינה - מציפורי ועד לארבל 

שער האהבה - מארבל ועד לטבריה 


אורך השביל כולו כ - 120 ק"מ, ולכן הליכה על פי מיקטעים אלה יוצרים מסלול הליכה יומי ארוך של כ - 25 ק"מ.

 בחברת נעם הארץ בהובלת ד"ר חגי עמיצור - אבי שביל הסנהדרין, חולק השביל ל - 10 מיקטעי הליכה המאפשרים טיול יומי בנחת בשביל, תוך עיון בשטח , לימוד מקורות ועוד.   

לחץ כאן לקבלת פירוט 10 מקטעי השביל   מקטעי השביל

לקלבת פירוט לכל מיקטע בנפרד הקישו על המיקטע המבוקש : 

מיקטע מס' 1 - מבית שערים לעין יבקע

מיקטע מס' 2 - מעין יבקע לשפרעם 

מיקטע מס' 3 - משפרעם לנחל אבליים/ דמיידה 

מיקטע מס' 4 - מדמיידה לידפת

ציקטע מס' 5 - מידפת למחלף הושעיה 

מיקטע מס' 6 - מחלף הושעיה לציפורית

מיקטע מס' 7 - ציפורית ליער לביא 

מיקטע מס' 8  - מיער לביא לבקעת ארבל

מיקטע מס' 9 - מבקעת ארבל לחוף הכנרת 

ציקטע מס' 10 - מגן אפרת לבארה של מרים 


========================================