קבוצת תגליות תש"ף - רשמים וחוויות - מיקטע 6 שביל הסנהדרין מצומת הושעיה לצפורי בהדרכת ד"ר חגי עמיצור

תימלול ורישום חוויות מקבוצת ההליכה של תגליות שנת תש"פ . השביל עובר דרך אתר יהודי 'שיחין' ומשם נמשיך לציפורי כאשר בדרך נעבור ע"י קברו של ר' יהודה נשיאה (נכדו של ר' יהודה נשיא).

קרא עוד