קריאת מגילה בציפורי עיר מוקפת חומה בשושן פורים. אנו זוכים לחדש את מה שהיה קיים בימי התנאים. וכאן בעיר שרבי יהודה הנשיא ורבים מהתנאים והאמוראים חיו בה והסתובבו ברחובותיה אנו מחזירים עטרה ליושנה וקוראים שוב מגילה בשושן פורים.

קרא עוד