פרשת בהעלותך - תשפ"א

דף שבועי מס' 210 פרשת בהעלותך - פורענות ראשונה ושניה, מנוחה ונחלה , רחובות וחבל לכיש