פרשת בשלח תשפ"א

דף מס'  193 - דף שבועי פרשת בשלח  - מנהיגות ואתגר בנסיגה בתהליך