פרשת ואתחנן תשפ"א


דף שבועי פרשת ואתחנן מס' 217 - ועשית הישר והטוב , דרך ארץ קדמה לתורה