פרשת ויקרא תשפ"א

לא בכל יום זוכים להגיע לזה.

מתבונן בדף, משפשף את העיניים ולא מאמין 

דף מס' 200 .

מאז התחלתי להוציא את הדף השבועי לזכר אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל עברו כבר 200 פעמים בהם הוצאתי את הדף.

כל מסע ואפילו של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן. 

אז התחלתי בצעד אחד קטן וזה המשיך למפעל גדול.

מי ייתן וזו תהיה רק התחלה למפעלים נוספים 

שנזכה להפיץ את תורת ארץ ישראל ותורת הגליל ברבים. 


לו יהי