פרשת וישב תשפ"א

פרשת וישב תשפא - דף שבועי מס' 186 

דף שבועי פרשת וישב  - כי הגזירה אמת וההשתדלות שקר, יוסף יהודה דוד ועדולם
=================================================