דף שבועי פרשת חוקת מס' 213  - מרים, בארה של מרים , קבר האמהות ושביל הסנהדרין