פרשת מטות מסעי תשפ"א

דף שבועי פרשת מטות מסעי מס' 215 - תרצה ואהרן , טורען ורבי יהודה הנשיא - כולם מתחברים יחד