בראשית תש"ף

דף שבועי מס' 127 - פרשת בראשית תש"ף 

דף שבועי פרשת בראשית  - בריאת העולם, אור גנוז ומרטין בובר 

מס' 127 - בראשית תשפ.pdf

============================================