לך לך תש"ף

דף שבועי 129 

פרשת לך לך תש"ף 


מס' 129 - לך לך תשפ.pdf