תקנון השתלמויות חברת נעם הארץ

למורי הדרך, שלום רב!


כללי 

במסגרת השתלמות החובה לחידוש רשיון מורה הדרך מקיימת חברת נעם הארץ כחלק מפעילותה השתלמויות עבור מורי הדרך ומשרד התיירות.

ההשתלמויות כפופות לתנאי משרד התיירות ולכל הכללים הנהוגים בנושא.


הרשמה

לצורך חידוש הרשיון על מורה הדרך להירשם להשתלמות

הרישום והתשלום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של חברת נעם הארץ.

ההרשמה להשתלמות כוללת מספר שלבים : 

1. רישום להשתלמות 

2. תשלום. 

לאחר ביצוע הרשמה באתר האינטרנט של חברת נעם הארץ הכולל מילוי הצהרת בריאות ואישור קריאת התקנון, תועברו לאתר סליקה לביצוע התשלום עבור ההשתלמות. 

לאחר שסיימתם את ההרשמה כנדרש ותשלום עבור ההשתלמות תקבלו חשבונית/קבלה המאשרת את ביצוע התשלום. 

מסמך זה מהווה אישור להרשמתכם להשתלמות. 


השתלמויות

ההרשמה להשתלמויות תעשה ע"י מורה הדרך אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של חברת נעם הארץ 

לכל בעיה או קושי יש לפנות למשרד    054-9938399.

הצטרפות להשתלמות תתאפשר רק לאחר הרשמה מראש ולאחר קבלת אישור להשתתפות בהשתלמות.

יש להביא להשתלמות את האישור שקבלת דרך אתר האינטרנט. 

======================================

שימו לב: יתכנו שינויים בתוכנית יום השתלמות, שינויים הנובעים מאילוצים שונים שאינם תלויים בנו.

* על החלון הקדמי של האוטובוס היוצא להשתלמות יוצמד שלט: השתלמות מורי דרך

לברורים על השתלמות ניתן להתקשר עד יום לפני ההשתלמות לטלפון המשרד בלבד, בין השעות    9:00  -  15:00 

* מומלץ להקדים ברבע שעה למקום המפגש שנקבע להשתלמות.

אין אפשרות להתקשר לבירורים ביום ההשתלמות. כל איחור או כל בעיה הינם באחריותו הבלעדית של מורה הדרך. המאחר ייאלץ לוותר על ההשתלמות ולשלם עבורה. לא נעתר לבקשה להמתין למאחרים ואין אפשרות להצטרף להשתלמות במהלך היום, גם לא ברכב פרטי.

===================================

מיקום תחנות האיסוף

תחנות האיסוף להשתלמויות השונות : (יש לעקוב אחרי תחנות האיסוף לכל השתלמות בנפרד).

נא לשים לב שבכל השתלמות נקודת היציאה , ההתכנסות ותחנות האיסוף שונות, ואינן זהות בכל אחת מההשתלמויות. על מורה הדרך חלה חובה לוודא את הפרטים המדוייקים לגבי ההשתלמות אליה נרשם. 

חובה על מורה הדרך להתייצב בתחנה במועד שצויין. כל איחור או אי הגעה לתחנה המצויינת בפרטי ההשתלמות היא באחריות מורה הדרך. 

  • * בכל ההשתלמויות יש לבחור באחת מנקודות האיסוף שנכתבו. אלה הן גם נקודות הפיזור עם סיום ההשתלמות.
  • לא נוכל להיענות לבקשות לתחנות איסוף נוספות !
  • לידיעתך, שמות נקודות המפגש בחוברת צמודים לשילוט של "החברה הלאומית לדרכים" ולאטלס הכבישים החדש בהוצאת "מפה".


ביטולים והחזר כספי : 

1. במקרה של ביטול השתתפות עד שבוע לפני תאריך ההשתלמות יזוכה מורה הדרך בהחזר מלא על התשלום להשתלמות. 

2. במקרה של ביטול השתתפות עד 3 ימים לפני תאריך ההשתלמות יזוכה מורה הדרך ב - 50% ממחיר ההרשמה להשתלמות 

3. במקרה של ביטול פחות מ - 3 ימים לפני תאריך ההשתלמות יחוייב מורה הדרך במלוא המחיר של ההשתלמות. 

4. הודעת ביטול תישלח בדוא"ל לכתובת הבאה :  office@noam-haaretz.com     . בשורת הנושא יש לציין "ביטול הרשמה להשתלמות ... " ולציין את מס' ההשתלמות אליה מורה הדרך מבטל את השתתפותו. 

5. אי קבלת הודעת הביטול באופן המופיע בסעיף 4 , יגרור חיוב מורה הדרך בתשלום ההשתלמות ללא החזר בגין הביטול. 

=======================================

אישור ההשתלמות לחידוש הרשיון 

1. ביצוע ההשתלמות כפוף לכל הנחיות משרד התיירות .

2. בהתאם להנחיות משרד התיירות ייערך רישום נוכחות 3 פעמים במהלך כל השתלמות. בתחילת ההשתלמות ובסיומה, וכמו כן פעם אחת נוספת במהלך יום ההשתלמות. 

3. באחריות חברת נעם הארץ להעביר דיווח על כל מורה דרך שהשתתף באופן מלא כנדרש בהשתלמות תוך שבוע מיום קיום ההשתלמות. 

4. אישור חידוש הרשיון הוא באחריות בלעדית של משרד התיירות. 

5. חברת נעם הארץ תספק, על פי בקשה מיוחדת של מורה הדרך, שתישלח לכתובת משרד החברה , אישור השתתפות בהשתלמויות שהתקיימו מטעמה. 

===================================

כתובתנו למשלוח דואר:   נעם הארץ , כרם רימון 22 , בית רימון , 1795000

דוא"ל להשארת הודעות : office@noam-haaretz.com

טלפון המשרד לבירורים :   054-9938399

טלפון למקרי חירום (נייד אישי חגי עמיצור )   050-5471754

===========================================

לברורים על השתלמות ניתן להתקשר עד יום לפני ההשתלמות לטלפון המשרד בלבד, בין השעות   9:00  -  15:00 

* מומלץ להקדים ברבע שעה למקום המפגש שנקבע להשתלמות.

אין אפשרות להתקשר לבירורים ביום ההשתלמות. כל איחור או כל בעיה הינם באחריותו הבלעדית של מורה הדרך. המאחר ייאלץ לוותר על ההשתלמות ולשלם עבורה. לא נעתר לבקשה להמתין למאחרים ואין אפשרות להצטרף להשתלמות במהלך היום, גם לא ברכב פרטי.

השתלמות פוריה ומהנה

ד"ר חגי עמיצור 

חברת נעם הארץ