אימתי פסקה טהרת אפר פרה אדומה ?

לאחר חורבן הבית השני המשיכו בגליל לשמור על דיני טומאה וטהרה. הדבר עולה ממקורות רבים במאמר זה נעשה נסיון לסקור את המקורות השונים ולנסות להבין עד מתי המשיכה להתקיים טהרת אפר פרה אדומה. כמו כן נעשה נסיון להבין את תולדותיה של בית שערים על סמך הבנה זו.

קרא עוד