שער הענווה מיקטע מס' 6 - מחלף הושעיה עד אזור תעשיה ציפורית