אבני שביל הסנהדרין

הדף בהכנה ובעיבוד - עדיין לא נמצא בו כל המידע 

==========================================

לאורך שביל הסנהדרין הוצבו אבני בזלת הבולטים על פני השטח ועליהם אימרות של חכמים.

בדף זה תמצאו את פירוט האבנים, מיקומם והאימרה שמופיעה עליהם. 


לריכוז המידע על אבני השביל ופירוט על כל אבן ואבן הקישו כאן

לכניסה לפירוט על כל אבן בפני עצמה , הקישו על מיקום האבן ותעברו לדץ המפרט את האבן המסוימת שביקשתם.

מס'מיקוםאימרהתמונההערות

ליד הבזיליקה מתחת לאלון התבור רבי אומר: איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם 

בפניה לפני הכניסה לבית קברות הושמרים 


מצפה ברק
הוא היה אומר: אם אין אני לי - מי לי, ואם לא עכשו אימתי 

 
הוא היה אומר: במקום שאין אנשים השתדל להיות איש 

חורשת צבי אהרונינאה דורש נאה מקיים 

אלון ביובל נחל ציפורי בדרך לעין יבקעבשביל הכניסה לטחנת הנזירים בנחל ציפורי שמעון בנו אומר: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא

מפגש עם דרך נוף יער קרית אתא (בסובה)הוא היה אומר: לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה 

כניסה לאתר אושה העתיקה 


אושה העתיקה 1אושה העתיקה 2אושה העתיקה 3 האלון הגדול באושה העתיקה כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים

אבן השבתציון רבי יהודה בן בבא ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה 

המצודה בשפרעם כנסיה יוונית - קתולית שפרעםמסגד שפרעםעובדי האל האהובים ביותר אצל האלוהים הם האנשים בעלי המוסר הגבוה ביותר  

בית כנסת שפרעם 1 בית כנסת שפרעם 2מנזר אחיות שפרעם בכניסה לעירית שפרעם
עינות כאוכב
בדרך לידפת ידפת 


בכניסה לאלה הגדולה למרגלות חורבת קנה הצפונית רבי אומר: אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו 

מעבר המוביל הארצי בבקעת בית נטופה קשוט עצמך ואחר קשוט אחרים

חורבת רומה הוא היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה , ואין לך דבר שאין לו מקום 

כניסה לסינגל הושעיהלא מקומו של אדם מכבדו - אלא אדם מכבד את מקומו 

כניסה למצפה סנדוהלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד

כניסה לגבעה של שיחין הווי כאסקופה התחתונה שסוף כל בנין נסתר והיא לעולם עומדת 

ציון רבי יהודה נשיאה הרבה למדתי מרבותי ומתלמידי יותר מכולםישראל ויפה כהן - הזורעים

מפגש כבישים ציון רבי יהודה נשיאה וכביש הכניסה לגן הלאומי ציפוריהוא היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד - על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים

דרך אמות המים - דרך עולי הרגל בכניסה לגן לאומי ציפורי שקולה גמילות חסדים כנגד כל המצוות 

שביל גישה לחורבת קנה כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא 

מעבר מתחת כביש 65 - צומת גולני בצדקה - כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול

עליה לקרני חיטיןאלו דברים שאין להם שיעור - הפאה והביכורים וגמילות חסדיםיפה כהן - הזורעים

שביל היורד מקרני חיטין לאחוזת נפתליאחוזת נפתלי


בית כנסת העתיק ארבלכניסה לתצפית סלע הנמלה מחצבת גדוד העבודה בקעת רקת - הפרדס של ר' ישראל משקלובתחילת עליה לתל רקתקבר האמהותחכמות נשים בנתה ביתה 

בית חולים שוויצר לחולה - הטובה שבתרופות היא קצת בריאות פה ושם 

מלון גינוסר כניסה ל"גן הנשיקות" צד צפוני של בי"ס ארליך כיכר הי"ט - מרכז הכיכרכיכר הי"ט - על המדרכה סיפור המעשה כיכר חברת החשמלבי"ס אליאנס - מצודת ארבע המגדלים כי"ח (אליאנס) קןלט את גולי טבריה בקורסיקה

מתחם דונה גרציה ליד הסאריהוכל אנשי טבריה דשנים ורעננים , שמחים אלי גיל כי הארץ שקטה 

בית החולים הסקוטיבשלושה דברים נתברכה טבריה, בים הכנרת בחמי טבריה ובד"ר טוראנס

אנדרטת זאכי אלחדיף נאמר על יצחק זכי אלחדיף בהלוויתו : "ארץ ארץ אל תכסי את דמו" אשר ארליך, ד' חשוון תרצ"ט 27.10.1938

מסגד אל עומרי יש הרבה דרכים להגיע לאלוהים - אני בוחר באהבה (בילאל א - דין רומי)האבן מחוללת לעיתים ונפגעת בונדליזם. בתמונה האבן על צידה לאחר שהופלה ע"י משחיתים

טיילת הניקוד טיילת על שפת הכנרת טיילת טבריה על שפת האגם שלפני שנות דור אז והיום 

כניסה לבית כנסת עץ חיים הבית של רמ"מ מויטבסקכל המקרב הנאתו לארץ הקודש, ידע לו שהוא נמצא בכורים למעלה 

מוסקוביהלמען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט

כיפות השל"האנא אהיה אשר אהיה מוחץ ורופא ממית ומחיה 

כניסה ללשכת המידע פארק ארכיאולוגיאמר רבי יוחנן עשר מסעות גלתה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין. מירושלים ליבנא. . .ומציפורי לטבריא. . . וטבריא עמוקה מכולן ומשם עתידין להיגאל שנאמר התנערי מעפר קומי 

מלון דונה גרציה שלושת הבתים כניסה לרחוב העבאסי - חפירות טבריה בית הרחץ הגדולכניסה לתיאטרון 1כניסה לתיאטרון 2 כניסה לפארק ברקו ליד השער הדרומי צד דרומי של כיכר בארה של מרים בארה של מרים בארה של מרים


============================================