חפירות ארכיאולוגיות לאורך שביל הסנהדרין

בדף זה הפניות לחפירות ארכיאולוגיות על שביל הסנהדרין 

מיקטע 1 - מבית שערים לעין יבקע 

מיקטע 2 - 

מיקטע 3 - 

מיקטע 4 - 

מיקטע 5 - 

מיקטע 6 -  

מיקטע 7 -  

מיקטע 8 -  

מיקטע 9 -  

מיקטע 10 - מגן אפרת לבארה של מרים  


==========================================