נעם עול מצוות עם נעם הארץ על שביל הסנהדרין

נעם עול מצוות עם נעם הארץ על שביל הסנהדרין

להורדת הצהרת בריאות הקש כאן - יש למלא ולחתום את המהרת הבריאות ולשלוח למייל  office@noam0haaretz.com

לעיון בקובץ נהלי ביטול ודמי ביטול הקש כאן 


טיול מס' 1:
טיול מס' 2 

טיול מס' 3
טיול מס' 4

טיול מס' 5
טיול מס' 6

טיול מס' 7
טיול מס' 8

טיול מס' 9
טיול מס' 10