קבוצות הליכה שסיימו צעידה לאורך השביל

חברת נעם הארץ בהדרכת ד"ר חגי עמיצור - אבי שביל הסנהדרין מובילה קבוצות הליכה מידי שנה על השביל.

החל משנת 2017 לפחות קבוצה אחת צעדה מידי שנה על השביל והשלימה אותו למלוא אורכו. 

קבוצות שהשלימו את השביל כולו : 

2017 - חלוצי שביל הסנהדרין 

2018 - ראשוני שביל הסנהדרין 

2019 - תשע"ט - קבוצת הליכה תשע"ט 

2019 - קבוצת הליכה רעננה דוברי אנגלית (בארגון של דבי )

2020 - קבוצת הליכה מאורגנת דרך תגליות 

=====================================================